— Poďakovanie —

V sobotu 27. augusta 2016 sa uskutočnil 2. PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN. Opäť sa niesol v duchu "free cyklistiky" čiže bez naháňania času a iba na preverenie si vlastných fyzických síl. Vďaka tomuto sa všetkých 374 pretekárov, ktorí sa ho zúčastnili sa stalo víťazmi, pretože zareagovali na heslo podujatia "Vypnime počítače, televízory, opusťme gauče a hor sa do prírody" a tým urobili niečo pre svoje zdravie. Týmto aj touto cestou sa chceme opätovne poďakovať všetkým účastníkom, že reagovali na ponuku nášho občianskeho združenia a podporili ju účasťou, s ktorou sme opäť, tak ako aj minulý rok nepočítali a zároveň ste svojou účasťou podporili sociálne slabšie rodiny v Prešove, ktoré boli vybrané na základe návrhu mesta Prešov. ĎAKUJEME!

Touto hojnou účasťou aj na 2. ročníku PREŠOVSKÉHO CYKLOMARATÓNU ste nás naplnili odhodlaním pokračovať v tomto projekte, takže ak sa nenastane nič nečakané, tak sa uvidíme v auguste 2017 a veríme, že ešte vo väčšom počte.

Poďakovať chceme aj všetkým, ktorí podporili 2. PREŠOVSKÝ CYKLOMARATON a to či už finančne, materiálne alebo radou.

Naše poďakovanie patrí Prešovskému samosprávnemu kraju a aj mestám Prešov, Sabinov a Veľký Šariš i obciam Gregorovce, Uzovce, Šarišské Sokolovce, Ražňany, Orkucany a Medzany, ktoré sa tiež spolupodieľali pri zorganizovaní cyklistického podujatia.

Nesmieme zabudnúť ani na ľudí, ktorí sa starali o bezpečnosť účastníkov, a to Dopravný inšpektorát PZ v Prešove, Mestské Polície v Prešove i Sabinove a Slovenský Červený kríž - spolok Prešov.

VEĽKÉ ĎAKUJEME

organizátori: René Polačok, Štefan Karniž ,Matúš Čekan, Peter Šulík, Richard Jašenský