— Registrácia —

UPOZORNENIE

Online registrácia trvá do 23.8.2017 - 24:00. Po tomto termíne je možné sa registrovať iba v registračnom stánku na Hlavnej ulici v Prešove.

E-mail s registračným QR kódom obdržíte po pripísaní platby na náš účet. Pre úhradu štartovného prosím postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

Pri jazdeckom areáli bude v deň konania cyklomaratónu k dispozícii plocha pre parkovanie. 

- v cene uhradeného štartovného je nárok na občerstvenie po dojazde v cieli

Platobné údaje:

- číslo účtu: SK44 7500 0000 0040 2424 5238 
- konštantný symbol: 0308
- doplňujúce údaje do správy pre prijímateľa: Vaše meno a priezvisko, e-mail
- účastník sa považuje za registrovaného po pripísaní štartovného na účet usporiadateľa
- v prípade neuhradenia štartovného do 7 dní od registrácie bude Vaša registrácia automaticky zrušená - úhradu štartovného si môžete skontrolovať v časti "registrácia" - v prípade, že svoje meno nenájdete v zozname registrovaných účastníkov najneskôr do 3 dní od vykonania úhrady, neváhajte nás kontaktovať.

!!! UHRADENÉ ŠTARTOVNÉ SA SPÄŤ NEVRACIA !!!


UHRADENÉ

1. Jozef Tarasovič                                                                                        Sabinov

2. Marcel Uchaľ                                                                                             Prešov

3. Ladislav Poremba                                                                                      Prešov

4. Jaroslav Hankovský                                                                                 Sverzov

5. Jana Pacovská                                                                                         Delatice

6. Patrik Jaško                                                                                         Vaniškovce

7. František Gaľa                                                                                             Prešov

8. Eugen More                                                                                                 Prešov

9. Dávid Hnát                                                                                                   Prešov

10. Laura Janošková                                                                                        Prešov

11. Patrícia Janošková                                                                                      Prešov 

12. Martin Janoško                                                                                           Prešov 

13. Peter Zborovský                                                                    Pečovská Nová Ves

14. Peter Korinek                                                                                               Prešov

15. Igor Michalík                                                                                                 Prešov

16. Lucia Slatkovská-Zošová                                                                             Prešov

17. Peter Telesnícky                                                                           Šarišská Trstená

18. Eva Sedlakova                                                                                              Prešov

19. Jolana Lepešiová                                                                                         Prešov

20. Gita Černická                                                                                               Prešov

21. Erika Telesnícka                                                                           Šarišská Trstená

22. Alžbeta Kovacsova                                                                                      Prešov

23. Adriana Miklošková                                                                                     Prešov

24. Ladislav Pužo                                                                                               Prešov

25. Viera Ondrejčíková                                                                                      Prešov

26. Henrieta Koleniaková                                                                                  Prešov

27. Radoslav Soročina                                                                                        Prešov

28. Ľudovíta Tichá                                                                                               Prešov

29. Erika Grondziková                                                                                         Prešov

30. Róbert Varga                                                                                                  Prešov

31. Štefan Kristián                                                                                                Prešov

32. Blanka Kristiánová                                                                                        Prešov