CYKLOMARATÓN Prešov o.z. Vás pozýva na

— 3. PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN —

1. OKRUH (42 km)  - PREŠOV/PEŠIA ZÓNA - smer ul.Sabinovská - Gregorovce - Uzovce - Šarišské Sokolovce - Orkucany - Sabinov - Ražňany - Ostrovany - Medzany - Veľký Šariš - Prešov/ul.Sabinovská - ul. Mičurinova - ul.Jazdecká - JAZDECKÝ AREÁL

2. OKRUH (5,5 km)  - PREŠOV/PEŠIA ZÓNA - smer ul.Sabinovská - rázcestie Šidlovec - smer ul.Bajkalská (sídl.III.) - konečná MHD sídlisko III. - ul.Prostějovská - VUKOV/odbočka na ul.Mukačevskú - ul.Mukačevská - most pri Astórii - ul.Jazdecká - JAZDECKÝ AREÁL

3. OKRUH - JAZDECKÝ AREÁL (100 m)

4. OKRUH - JAZDECKÝ AREÁL (25 m)


Kategórie

1. OKRUH - deti do 15 rokov len v doprovode zákonného zástupcu

2. OKRUH - deti do 15 rokov len v doprovode zákonného zástupcu

3. OKRUH - pre zdravotné hendikepovaných (vozíčkarov)

4. OKRUH - od 3 do 6 rokov (detské bicykle ,trojkolky ,kolobežky, odrážadlá )


Časový harmonogram 

11:30 - 12:45 Prezentácia účastníkov pre 1. okruh + 2. okruh na pešej zóne (potrebný doklad totožnosti)

12:45 - Otvorenie podujatia a inštrukcie

13:00 - Štart ( smer ul.Sabinovská )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13:00 - 13:20 Prezentácia účastníkov pre 3. a 4.okruh v jazdeckom areáli f:4sport (bowling pri trati)

13:30 - Preteky v jazdeckom areáli

15:15 - Vyhodnotenie 3. Prešovského cyklomaratónu


Ocenenia 

- v jednotlivých kategóriách:   a) najstarší účastník

                                                  b) najvzdialenejší účastník od Prešova

                                                  c) odmeny pre vylosovaných účastníkov na základe prideleného čísla 


Prihlásenie 

 • - na 3. Prešovský cyklomaratón sa môžete registrovať na www.cyklopresov.com                                   od 15.2.2017 do  23.08.2017.
 • - za prihláseného ste považovaní po pripísaní štartovného na účet organizátora
 • - 24. a 25.8.2017 (štvrtok-piatok) je možná registrácia v stánku na pešej zóne v Prešove alebo      osobne v deň štartu

Úhrada štartovného 

Podrobnosti o cene štartovného nájdete v sekcii ŠTARTOVNÉ.

- v cene uhradeného štartovného je nárok na občerstvenie po dojazde v cieli

Platobné údaje: 

- číslo účtu: SK44 7500 0000 0040 2424 5238
- konštantný symbol: 0308
- doplňujúce údaje do správy pre prijímateľa: Vaše meno a priezvisko, e-mail
- účastník sa považuje za registrovaného po pripísaní štartovného na účet usporiadateľa
- v prípade neuhradenia štartovného do 7 dní od registrácie bude Vaša registrácia automaticky zrušená           - úhradu štartovného si môžete skontrolovať v časti " registrácia"                                                                          - v prípade nepripísania platby do 3 dní od vykonania úhrady nás prosím kontaktujte. 

!!! UHRADENÉ ŠTARTOVNÉ SA SPÄŤ NEVRACIA !!! 


Prezentácia

- každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti a prideleným QR kódom
- deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca 

- účastníci cyklomaratónu, ktorý sa zaregistrovali prostredníctvom nášho webu sa môžu prezentovať už aj vo štvrtok a piatok v registračnom stánku cyklomaratónu na Hlavnej ulici v Prešove a to v čase od 11:00 do 16:00


Podmienky účasti

 • cyklomaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo, križovatky zabezpečí Policajný zbor SR
 • všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov, polície a rešpektovať pravidlá premávky na cestných komunikáciách
 • každý účastník musí mať počas cyklistického podujatia na hlave ochrannú prilbu
 • usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie,ktoré sú spojené s uskutočnením cyklomaratónu nezodpovedajú výslovne účastníkom za úrazy osôb, škody vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo podujatí
 • učastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi spôsobené škody
 • účastníci sa zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom, v súvislosti s cyklomaratónom utrpenom úraze alebo nehode, na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľovi a ich zmocnencom
 • beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky
 • beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov
 • cyklomaratón sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si sporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie podujatia
 • prezentácia účastníkov sa uzatvára 15 min pred štartom a po tomto čase nebude možná účasť na cyklomaratóne 
 • v prípade odstúpenia z cyklomaratónu a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša následky sám účastník 


Záverečné ustanovenie

 • žiadame o dochvíľnosť pri prezentácii z dôvodu uzatvorenia registrácie 15 min. pred štarom
 • z bezpečnostných dôvodov trať nie je vhodná pre jazdu s prívesným detským cyklistickým vozíkom
 • usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v prípade neočakávanej udalosti
 • cyklomaratón sa končí dojazdom účastníka do cieľa