— 2% z dane —

Vážení priaznivci cyklistiky,

pomôžte nám zorganizovať ďalší ročník Prešovského cyklomaratónu a to darovaním 2% z dane!


Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše

občianske združenie Cyklomaratón Prešov, ktoré už zorganizovalo 3 ročníky cyklistického podujatia.

Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú

prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech všetkých záujemcov o cyklistiku,

ktorá sa v Prešove teší mimoriadnemu záujmu. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% !


1. Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil - Potvrdenie o zaplatení dane

a následne vyplňte - Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane


Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

Obchodné meno: CYKLOMARATÓN Prešov

Sídlo: M.Nešpora 4884/45 Prešov

Právna forma: občianske združenie

Identifikačné číslo: 42 42 06 01

Vyhlásenie spolu s potvrdením, doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.


2.Podávate si daňové priznanie sami?

 Riadne vyplňte daňové priznanie.

 Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete

poukázať, minimálne však 3 Eura.

 V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech

1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: - uvedené vyššie


3.Postup pre právnické osoby

 Riadne vyplňte daňové priznanie.

 Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám

môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm

(každému však najmenej 8 Eur).

 V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v

prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: - uvedené vyššie

Ďakujeme za priazeň !