— Registrácia 2018 —

REGISTRÁCIA NA 4. ROČNÍK PREŠOVSKÉHO CYKLOMARATÓNU JE UKONČENÁ. 

- UHRADENÉ ŠTARTOVNÉ -

QR kódy s registračným číslom sú zasielané priebežne. Posledný QR kód bol zaslaný účastníkovi s registračným číslom 127. V prípade, že sa v tabuľke nachádzate nad číslom 127 a neobdržali ste QR kód, prosíme, aby ste nás bezodkladne kontaktovali.

1. Jozef Tarasovič                                                                                                                         Sabinov

2. Marcel Uchál                                                                                                                            Prešov

3. Jozef Krafčík                                                                                                                             Prešov

4. Mikuláš Vysocký                                                                                                                       Prešov

5. Mária Vysocká                                                                                                                          Prešov

6. Ľubomír Ondirko                                                                                                                       Prešov

7. Alena Albertyová                                                                                                                       Detva

8. Martin Ondirko                                                                                                                          Drienica

9. Dagmar Ondirková                                                                                                                   Drienica

10. Sabina Ondirková                                                                                                                    Drienica 

11. Adela Ondirková                                                                                                                       Drienica

12. Lucia Mačupová                                                                                                                       Prešov

13. Pavol Gmitro                                                                                                                             Fintice

14. Pavol Šestina                                                                                                                            Košice

15. Adrián Štupický                                                                                                                       Ruská N. Ves

16. Branislav Petro                                                                                                                         Prešov

17. Peter Telesnický                                                                                                                       Šar. Trstená

18. Michal Vasilišin                                                                                                                         Prešov

19. Lenka Ščepaková                                                                                                                     Drienov

20. Viliam Sarossy                                                                                                                          Prešov

21. Gejza Palčík                                                                                                                               Košice

22. Oliver Kažimír                                                                                                                           Prešov

23. Gabriela Smerekova                                                                                                                Prešov

24. Ivan Smerek                                                                                                                              Prešov

25. Ján Demjan                                                                                                                               Prešov

26. Lucia Slatkovská                                                                                                                       Prešov

27. Stanislav Medvec                                                                                                                      Košice

28. Stanislav Medvec  ml.                                                                                                               Košice

29. Arpad Csaplár                                                                                                                             Komárno

30. Leoš Vlček                                                                                                                                 Košice

31. Diana Vlčková                                                                                                                             Košice

32. Damián Ondrej                                                                                                                           Prešov

33. Martin Kopčík                                                                                                                              Prešov 

34. Dávid Hnát                                                                                                                                  Prešov

35. Laura Janošková                                                                                                                         Prešov

36. Patrícia Janošková                                                                                                                      Prešov

37. Martin Janoško                                                                                                                             Prešov

38. Peter Slavkovský                                                                                                                         Záhradné

39. Daniela Matejová                                                                                                                        Prešov

40. Peter Korinek                                                                                                                               Prešov

41. Dominik Onofrej                                                                                                                           Prešov

42. Michal Weiss                                                                                                                                 Košice

43. Františka Weissová                                                                                                                       Košice

44. Martin Tomáš                                                                                                                               Ražňany

45. Tatiana Zbellová                                                                                                                          Poprad

46. Miroslav Komiňák                                                                                                                        Poprad

47. Peter Zbell                                                                                                                                    Poprad

48. Oľga Komiňáková                                                                                                                        Poprad

49. Daniel Kukla                                                                                                                                 Bardejov

50. Alžbeta Kovácsová                                                                                                                      Prešov

51. Pavel Labo                                                                                                                                    Prešov

52. Jolana Lepiešová                                                                                                                        Prešov

53. Ľudovíta Tichá                                                                                                                             Prešov

54. Lýdia Eliašová                                                                                                                              Prešov

55. Peter Holub                                                                                                                                  Prešov

56. Eva Sedláková                                                                                                                              Prešov

57. Viera Ondrejčíková                                                                                                                       Prešov

58. Adriana Miklošková                                                                                                                      Prešov

59. Ladislav Pužo                                                                                                                                Prešov

60. Radko Soročina                                                                                                                             Prešov

61. Henrieta Koleniaková                                                                                                                     Prešov

62. Peter Maňkoš                                                                                                                                 Prešov

63. Matej Maňkoš                                                                                                                                 Prešov

64. Lenka Karnižová                                                                                                                             Prešov

65. Lenka Karnižová, ml.                                                                                                                      Prešov

66. Štefan Karniž                                                                                                                                  Prešov

67. Jozef Stašík                                                                                                                                     Terňa

68. Adrián Trojanovič                                                                                                                            Sabinov

69. Adriana Trojanovičová                                                                                                                    Sabinov

70. Zuzana Gáborová                                                                                                                            Prešov

71. Peter Trojanovič                                                                                                                                Sabinov

72. Pavol Leško                                                                                                                                      Prešov

73. Adrián Barník                                                                                                                                    Prešov

74. Nela Barníková                                                                                                                                 Prešov

75. Andrej Svat                                                                                                                                       Bzenov

76. Ladislav Poremba                                                                                                                             Prešov

77. Martin Guman                                                                                                                                    Prešov

78. Oliver Toderiška                                                                                                                                Prešov

79. Vladimír Šuták                                                                                                                                   Prešov

80. Jana Šutáková                                                                                                                                   Prešov

81. Tomáš Krenický                                                                                                                                  Brno

82. Vlasto Krenický                                                                                                                                 Prešov

83. Michal Dzurík                                                                                                                                     Prešov

84. Gabriel Hardoň                                                                                                                                  Zamutov

85. Richard Žec                                                                                                                                        Prešov

86. Rudolf Vavrek                                                                                                                                     Giraltovce

87. Miroslav Karahuta                                                                                                                               Podhradík

88. Jozef Tkáč                                                                                                                                          Podhradík

89. Matúš Jacko                                                                                                                                       Hubošovce

90. Martin Gajdoš                                                                                                                                     Prešov

91. Miloš Krenický                                                                                                                                     Prešov

92. Miroslav Sepeši                                                                                                                                  Ličartovce

93. Pavol Jacko                                                                                                                                         Vranov n/T

94. Stanislav Švihura                                                                                                                                 Ličartovce

95. Tomáš Mati                                                                                                                                          Banské 

96. Daniel Dobiáš                                                                                                                                      Prešov

97. Miron Andráš                                                                                                                                        Kyjov

98. Jaroslav Herstek                                                                                                                                  Raslavice

99. Patrik Bella                                                                                                                                            Prešov

100. Ľubomír Horník                                                                                                                                    Soľ

101. Dušan Lazorík                                                                                                                                       Raslavice

102. Žofia Juhásová                                                                                                                                    Ždaňa

103. Jana Pacovská                                                                                                                                    Daletice

104. Jaroslav Kandra                                                                                                                                   Sabinov

105. Kristián Kandra                                                                                                                                    Sabinov

106. Vladimír Kundla                                                                                                                                   Sabinov

107. Miroslav Bieleny                                                                                                                                  Prešov

108. Marek Tomáš                                                                                                                                      Hencovce

109.  Ing. Vladimír Kelisek                                                                                                                            Čaňa 

110. Milan Jurkovský                                                                                                                                     Prešov

111. Ján Tatarka                                                                                                                                              Prešov

112. Lukáš Hriško                                                                                                                                           Prešov

113. Štefan Hriško                                                                                                                                           Prešov

114. Monika Spišáková                                                                                                                                  Sabinov 

115. Monika Balogová                                                                                                                                    Prešov

116. Vladimír Kubinec                                                                                                                              Gregorovce

117. Jaroslav Erdelyi                                                                                                                                   Hencovce

118. Šimon Zacher                                                                                                                                          Revúca

119. Martin Tirpák                                                                                                                                            Prešov

120. Mgr. Michal Červeň                                                                                                                              Dukovce

121. Matúš Ferenc                                                                                                                                       Hencovce

122. Richard Timko                                                                                                                                          Prešov

123. Rastislav Smolnický                                                                                                                                Sabinov

124. Ladislav Matis                                                                                                                                          Prešov

125. Milan Kelisek                                                                                                                                               Čaňa

126. Ing. Ladislav Seman                                                                                                                                 Prešov

127. Štefan Hriško                                                                                                                                            Prešov

128. Zuzana Ščepaková                                                                                                                                Drienov

129. Jozef Halen                                                                                                                                            Kalnište

130. Lukáš Macák                                                                                                                                      Čečejovce

131. Matúš Viscor                                                                                                                                             Prešov

132. Marek Horváth                                                                                                                                         Prešov

133. Ján Bašista                                                                                                                                 Spiš. Podhradie

134. Peter Semančík                                                                                                                                        Prešov

135. Boris Bucek                                                                                                                                              Prešov

136. Marián Zido                                                                                                                                               Košice

137. Zuzana Gerhatová                                                                                                                                    Košice

138. Miroslav Rusnák                                                                                                                                   Chmeľov

139. Zuzana Červeňová                                                                                                                               Dukovce

140. Zuzana Žlebčíková                                                                                                                                  Prešov

141. Zara Žlebčíková                                                                                                                                        Prešov

142. Stano Leško                                                                                                                                             Prešov

143. Veronika Semanová                                                                                                                                Prešov

144. Jozef Stupiansky                                                                                                                                Ličartovce