— Registrácia 2019 —

E-mail s registračným QR kódom obdržíte po pripísaní platby na náš účet. Pre úhradu štartovného prosím postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. 

- v cene uhradeného štartovného je nárok na občerstvenie po dojazde v cieli

Platobné údaje:

- číslo účtu: SK87 8330 0000 0024 0154 0920 - FIO Banka
- konštantný symbol: 0308
- SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

- doplňujúce údaje do správy pre prijímateľa: Vaše meno a priezvisko, e-mail
- účastník sa považuje za registrovaného po pripísaní štartovného na účet usporiadateľa
- v prípade neuhradenia štartovného do 7 dní od registrácie bude Vaša registrácia automaticky zrušená - úhradu štartovného si môžete skontrolovať v časti "registrácia" - v prípade, že svoje meno nenájdete v zozname registrovaných účastníkov najneskôr do 3 dní od vykonania úhrady, neváhajte nás kontaktovať.

!!! UHRADENÉ ŠTARTOVNÉ SA SPÄŤ NEVRACIA !!!


REGISTROVANÍ ÚČASTNÍCI (s uhradeným štartovným)

1. Marcel Uchál                                                                                                                                        Prešov

2. Lucia Mačupová                                                                                                                                  Prešov

3. Jozef Krafčík                                                                                                                                        Prešov

4. Matúš Červeň                                                                                                                                      Dukovce

5. Zuzana Červeňová                                                                                                                              Dukovce