— Registrácia 2019 —

E-mail s registračným QR kódom obdržíte po pripísaní platby na náš účet. Pre úhradu štartovného prosím postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. Registračné QR kódy sa budú zasielať od 1.8.2019!

- v cene uhradeného štartovného je nárok na občerstvenie po dojazde v cieli

Platobné údaje:

- číslo účtu: SK87 8330 0000 0024 0154 0920 - FIO Banka
- konštantný symbol: 0308
- SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

- doplňujúce údaje do správy pre prijímateľa: Vaše meno a priezvisko, e-mail
- účastník sa považuje za registrovaného po pripísaní štartovného na účet usporiadateľa
- v prípade neuhradenia štartovného do 7 dní od registrácie bude Vaša registrácia automaticky zrušená - úhradu štartovného si môžete skontrolovať v časti "registrácia" - v prípade, že svoje meno nenájdete v zozname registrovaných účastníkov najneskôr do 3 dní od vykonania úhrady, neváhajte nás kontaktovať.

!!! UHRADENÉ ŠTARTOVNÉ SA SPÄŤ NEVRACIA !!!


REGISTROVANÍ ÚČASTNÍCI (s uhradeným štartovným)

1. Marcel Uchál                                                                                                                                        Prešov

2. Lucia Mačupová                                                                                                                                  Prešov

3. Jozef Krafčík                                                                                                                                        Prešov

4. Matúš Červeň                                                                                                                                      Dukovce

5. Zuzana Červeňová                                                                                                                              Dukovce

6. Miloš Guzy                                                                                                                                           Prešov

7. Mikuláš Vysocký                                                                                                                                  Prešov

8. Marta Vysocká                                                                                                                                     Prešov

9. Martin Čičvara                                                                                                                                      Svidník 

10. Ladislav Poremba                                                                                                                               Prešov

11. Mgr. Maximilián Hugec                                                                                                                        Prešov

12. Peter Lešo                                                                                                                                          Ražňany

13. Simona Kepičová                                                                                                                               Snina

14. Slavomír Kepič                                                                                                                                   Snina

15. Kristián Kupec                                                                                                                                    Sabinov

16. David Sivak                                                                                                                                        Prešov