— Registrácia —

Účastníci 3. Prešovského cyklomaratónu,ktorí uhradili štartovné a neobjavia sa v zozname prosíme, aby doniesli k prezentácii výpis z bankového účtu o tejto platbe. Od stredy od polnoci registrovať sa cez web už nie je možné. Registrovať sa ešte môžete osobne vo štvrtok a piatok od 11.00 -16.00 hod na pešej zóne v Prešove. V tomto termíne sa môžu prísť prezentovať aj účastníci, ktorí majú už pridelený QR kód. Samozrejme, že registrovať sa môžete aj v sobotu od 11.00 do 12.45 hod na pešej zóne v Prešove.

UPOZORNENIE

Online registrácia trvá do 23.8.2017 - 24:00. Po tomto termíne je možné sa registrovať iba v registračnom stánku na Hlavnej ulici v Prešove. 
Úhradu štartovného pre online registrácie je možné zaslať bankovým prevodom najneskôr 23.8.2017, alebo následne je možné štartovné uhradiť od 24.8. do 26.8. v registračnom stánku na Hlavnej ulici.

E-mail s registračným QR kódom obdržíte po pripísaní platby na náš účet. Pre úhradu štartovného prosím postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. 

Rozosielanie QR kódov prebieha v pravidelných intervaloch každých 12 dní. Aktuálne posledný zaslaný QR kód má registračné číslo 139.

Pri jazdeckom areáli bude v deň konania cyklomaratónu k dispozícii plocha pre parkovanie. 

- v cene uhradeného štartovného je nárok na občerstvenie po dojazde v cieli

Platobné údaje:

- číslo účtu: SK44 7500 0000 0040 2424 5238 
- konštantný symbol: 0308
- doplňujúce údaje do správy pre prijímateľa: Vaše meno a priezvisko, e-mail
- účastník sa považuje za registrovaného po pripísaní štartovného na účet usporiadateľa
- v prípade neuhradenia štartovného do 7 dní od registrácie bude Vaša registrácia automaticky zrušená - úhradu štartovného si môžete skontrolovať v časti "registrácia" - v prípade, že svoje meno nenájdete v zozname registrovaných účastníkov najneskôr do 3 dní od vykonania úhrady, neváhajte nás kontaktovať.

!!! UHRADENÉ ŠTARTOVNÉ SA SPÄŤ NEVRACIA !!!


UHRADENÉ

1. Jozef Tarasovič                                                                                        Sabinov

2. Marcel Uchaľ                                                                                             Prešov

3. Ladislav Poremba                                                                                      Prešov

4. Jaroslav Hankovský                                                                                 Sverzov

5. Jana Pacovská                                                                                         Delatice

6. Patrik Jaško                                                                                         Vaniškovce

7. František Gaľa                                                                                             Prešov

8. Eugen More                                                                                                 Prešov

9. Dávid Hnát                                                                                                   Prešov

10. Laura Janošková                                                                                        Prešov

11. Patrícia Janošková                                                                                      Prešov 

12. Martin Janoško                                                                                           Prešov 

13. Peter Zborovský                                                                    Pečovská Nová Ves

14. Peter Korinek                                                                                               Prešov

15. Igor Michalík                                                                                                 Prešov

16. Lucia Slatkovská-Zošová                                                                             Prešov

17. Peter Telesnícky                                                                           Šarišská Trstená

18. Eva Sedlakova                                                                                              Prešov

19. Jolana Lepešiová                                                                                         Prešov

20. Gita Černická                                                                                               Prešov

21. Erika Telesnícka                                                                           Šarišská Trstená

22. Alžbeta Kovacsova                                                                                      Prešov

23. Adriana Miklošková                                                                                     Prešov

24. Ladislav Pužo                                                                                               Prešov

25. Viera Ondrejčíková                                                                                      Prešov

26. Henrieta Koleniaková                                                                                  Prešov

27. Radoslav Soročina                                                                                        Prešov

28. Ľudovíta Tichá                                                                                               Prešov

29. Erika Grondziková                                                                                         Prešov

30. Róbert Varga                                                                                                  Prešov

31. Štefan Kristián                                                                                                Prešov

32. Blanka Kristiánová                                                                                        Prešov

33. Stanislav Medvec                                                                                           Košice

34. Stanislav Medvec ml.                                                                                     Košice

35. Oľga Komiňáková                                                                                         Poprad

36. Miroslav Komiňák                                                                                          Poprad

37. Rastislav Mariňák                                                                                        Chmeľov

38. Dávid Bartuš                                                                                                Chmeľov

39. Ivan Vajcik                                                                                                    Svätý Jur

40. Lenka Galdunová                                                                                             Trnkov

41. Adrian Štupický                                                                                Ruská Nová Ves

42. Šimon Miščík                                                                                                    Prešov

43. Maroš Miščík                                                                                                    Prešov

44. Veronika Buriková                                                                                             Snina

45. Milan Stavač                                                                                                     Prešov

46. Dušan Juričko                                                                                             Humenné

47. Branislav Brecko                                                                                              Prešov

48. Pavol Semančo                                                                                                Prešov

49. Zuzana Sičáková                                                                                                Snina

50. Ján Turák                                                                                              Spišský Hrhov

51. Monika Spišáková                                                                                           Sabinov

52. Slavomír Brezina                                                                                              Prešov

53. Pavol Kandráč                                                                                                   Prešov

54. Jaroslav Sepeši                                                                                                 Prešov

55. Miroslav Pekár                                                                                                  Prešov

56. Peter Vysocký                                                                                                   Prešov

57. Tatiana Zbellová                                                                                               Poprad

58. Peter Zbell                                                                                                        Poprad

59. Martin Ondirko                                                                                               Drienica

60. Stanislav Ondirko                                                                                           Drienica

61. Pavol Leško                                                                                                       Prešov

62. Viliam Sarossy                                                                                                  Prešov

63. Pavol Leško                                                                                                       Prešov

64. Peter Maňkoš                                                                                                    Prešov

65. Matej Maňkoš                                                                                                    Prešov

66. Daniel Gašparovič                                                                          Spišská Stará Ves

67. Ľubomír Ondirko                                                                                             Sabinov

68. Tomáš Dančo                                                                                                   Svidník

69. Oliver Toderiška                                                                                               Prešov

70. Marián Kráľ                                                                                                       Prešov

71. Mikuláš Vysocký                                                                                               Prešov

72. Marta Vysocká                                                                                                  Prešov

73. Martin Čajka                                                                                                      Prešov

74. Martin Čajka ml.                                                                                                Prešov

75. Šimon Čajka                                                                                                      Prešov

76. Marek Tomáš                                                                                               Hencovce

77. Marián Dobrotka                                                                                               Prešov

78. Matúš Ferenc                                                                                               Hencovce

79. Vladimír Tóth                                                                                                     Prešov

80. Vladimír Tóth ml.                                                                                               Prešov

81. Marcel Krajňák                                                                                                   Prešov

82. Martin Tomáš                                                                                                  Ražňany

83. Ivan Kopecký                                                                                                     Prešov

84. Lýdia Eliášová                                                                                                    Prešov

85. Daniela Matejová                                                                                               Prešov

86. Arpád Csaplár                                                                                                  Komárno

87. Vladislav Bozula                                                                                           Bratislava

88. Matúš Gombár                                                                                                     Žilina

89. Emil Devečka                                                                                                    Prešov

90. Jaroslav Erdelyi                                                                                           Hencovce

91. Rudolf Sala                                                                                                         Prešov

92. Matúš Jacko                                                                                              Hubošovce

93. Pavol Jacko                                                                                  Vranov nad Topľou

94. Adrián Barník                                                                                                   Prešov

95. Richard Novotný                                                                                             Prešov

96. Ľubomír Stavač                                                                                               Prešov

97. Roman Kalavský                                                                                              Prešov

98. Marek Timko                                                                                                  Sedlice

99. Stanislav Doňák                                                                                              Prešov

100. Tomáš Bača                                                                                                Medzany

101. Daniel Pavlík                                                                                                   Prešov

102. Martin Čičvara                                                                                               Svidník

103. Martin Sála                                                                                                     Prešov

104. Nelka Barníková                                                                                            Prešov

105. Ján Demian                                                                                                   Prešov

106. Štefan Karniž                                                                                                Prešov

107. Erik Kubánka                                                                                               Župčany

108. Damián Jesenský                                                                                         Prešov

109. Ladislav Pavúk                                                                                                 Proč

110. Ľuboslav Pavúk                                                                                                 Proč

111. Daniel Rusnák                                                                                               Prešov

112. Samuel Miško                                                                                            Ražňany

113. Eduard Miško                                                                                            Ražňany

114. Matúš Oravec                                                                                              Prešov

115. Pavol Magda                                                                                                Prešov

116. Maroš Škovran                                                                                           Stupava

117. Kamil Martauz                                                                                            Sabinov

118. Ondrej Gajdoš                                                                                   Hermanovce

119. Ivana Baricová                                                                                            Prešov

120. Tomáš Barica                                                                                             Prešov

121. Stanislav Leško                                                                                  Dulová Ves

122. Lenka Karnižová                                                                                       Prešov

123. Lenka Karnižová ml.                                                                                 Prešov

124. Marko Smoter                                                                                           Prešov

125. Martin Blihar                                                                                            Lesíček

126. Pavel Špilák                                                                                             Niereše

127. Miroslav Šipoš                                                                                          Prešov

128. Jaroslav Herstek                                                                                 Raslavice

129. Samuel Lamač                                                                                         Prešov

130. Adrián Trojanovič                                                                                  Sabinov

131. Adriana Trojanovičová                                                                          Sabinov

132. Michal Červeň                                                                                     Dukovce

133. Katarína Eštočinová                                                                                Prešov

134. Pavel Olejník                                                                                           Prešov

135. Daniel Cucor                                                                                           Prešov

136. Gabriel Hardon                                                                                    Zámutov

137. Ľubomír Horník                                                                                              Soľ

138. Richard Žec                                                                                             Prešov 

139. Dávid Duda                                                                                          Chmeľov

140. Lucia Mačupová                                                                                      Prešov

141. Dária Sauková                                                                                          Prešov

142. Veronika Džurinová                                                                                  Tulčík

143. Branislav Petro                                                                                        Prešov

144. Jaroslav Kandra                                                                                    Sabinov

145. Kristián Kandra                                                                                     Sabinov

146. Katarína Kopnická                                                       Brezovica nad Torysou

147. Peter Slávkovský                                                                               Záhradné

148. Jaroslav Lukáč                                                                                       Fintice

149. Slavomír Kacvinský                                                                             Lipovce

150. Erik Leško                                                                                             Prešov

151. Matúš Nižnianský                                                                                 Prešov

152. Katarína Nižnianská                                                                            Prešov

153. Lukáš Príhoda                                                                                      Prešov

154. Marián Kandra                                                                                 Bratislava

155. Zuzana Kandra Lanská                                                                   Bratislava

156. Dávid Ulian                                                                                        Giglovce

157. Zuzana Bochová                                                                               Giglovce

158. Frederik Ganaj                                                                                 Stropkov

159. Ivan Smerek                                                                                        Prešov

160. Gabriela Smereková                                                                          Prešov

161. Alex Kovaľ                                                                                        Ľubotice

162. Janka Spodníková                                                                Vyšný Slávkov

163. Ondrej Macko                                                                                    Prešov

164. Ľubomír Trišč                                                                               Jarovnice

165. Samuel Trišč                                                                                Jarovnice

166. Tomáš Mati                                                                                      Prešov

167. Peter Urda                                                                                      Rovinky

168. Miron Andráš                                                                                    Kyjov

169. Peter Kurimský                                                            Spišská Nová Ves

170. František Krafčík                                                               Stará Ľubovňa

171. Daniel Dobiáš                                                                                 Prešov

172. Róbert Vaško                                                                                 Prešov

 0944 335 443