- 5. Prešovský cyklomaratón -

Podujatie je usporiadané pod záštitou predsedu PSK PhD. Milana Majerského a primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej

PSK
PSK
Prešov
Prešov
Sabinov
Sabinov
Veľký Šariš
Veľký Šariš