28. august 2021 (sobota) Maratónsky okruh - 42 km  Mestský okruh - 15 km

Na stránke sa pracuje.


7. PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN

sa v prípade priaznivej epidemiologickej situácie uskutoční

28. augusta 2021 (sobota)


Mesto Prešov prispelo na podujatie sumou 528 €


Podmienky KDI PZ SR   

  MESTSKÝ OKRUH - 15 km

Športovci sa budú pohybovať v skupine v rámci koridoru vytvoreného policajnou hliadkou s príslušnosťou k PZ.

- účastníci budú zložení z rôznych vekových kategórií, pričom najmladší účastník musí mať minimálne 10 rokov. 

- v prípade výskytu nepredvídateľných okolností na trase podujatia je organizátor povinný bezodkladne prerušiť, alebo ukončiť športové podujatie, ak by pokračovaním športového podujatia došlo, alebo mohlo dôjsť k situáciám pri ktorých by bol ohrozený život, alebo zdravie.

- športovci (účastníci podujatia) budú sprevádzaní policajnou hliadkou, ktorá vytvorí dopravný koridor sprievodným a uzatváracím vozidlom v rámci ktorého budú športovci oprávnení používať celý jazdný pruh

- koridor bude tvorený policajnou hliadkou, sprievodným vozidlom označeným príslušnosťou k PZ a uzatváracím vozidlom, ktoré bude tiež označené príslušnosťou k PZ

- koridor sprievodného a uzatváracieho vozidla bude vytvorený v dĺžke maximálne do 200m.

Športovci v rámci vymedzeného koridoru počas zvláštneho užívania ciest sú povinní:

  • Pohybovať sa len v rámci jazdného pruhu, pričom nesmú zachádzať do protismerného jazdného pruhu !
  • Na komunikáciách, kde nie je vyznačené vodorovné dopravné značenie požadujeme, aby sa športovci pohybovali čo najbližšie pri pravom okraji vozovky.
  • Počas športového podujatia sú športovci povinní prihliadať na ostatných účastníkov cestnej premávky.
7. Prešovský cyklomaratón
7. Prešovský cyklomaratón

Podujatie je usporiadané pod záštitou predsedu PSK PhD. Milana Majerského a primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej

Projekt finančne podporil Prešovský samosprávny kraj a mesto Prešov

- Hlavní partneri -