28. august 2021 (sobota) Maratónsky okruh - 42 km  Mestský okruh - 15 km

Registrácia spustená

Potvrdzujúce e-maily nebudú zasielané a po registrácii - bez uvedenia variabilného čísla - môžete bezprostredne uhrádzať štartovné.Do správy pre príjemcu uvádzajte meno a priezvisko zaregistrovaného účastníka nie platiaceho.Po úhrade štartovného sa objavíte v zozname zaregistrovaných účastníkov. V prípade, že sa neobjavíte do 48 hodín, tak nás kontaktujte.


7. PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN

sa v prípade priaznivej epidemiologickej situácie uskutoční

28. augusta 2021 (sobota)


Mesto Prešov prispelo na podujatie sumou 528 €


7. Prešovský cyklomaratón
7. Prešovský cyklomaratón

Podujatie je usporiadané pod záštitou predsedu PSK PhD. Milana Majerského a primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej

Projekt finančne podporil Prešovský samosprávny kraj a mesto Prešov

- Hlavní partneri -