Tešíme sa na vašu účasť

— KONTAKTUJTE NÁS —

Dôležité kontakty: 

Zdravotná služba Rayman Rescue: 0902 628 938

Servisná služba: 0915 466 851

Telefónne čísla slúžia pre potreby účastníkov 4. Prešovského cyklomaratónu počas doby trvania akcie.


CYKLOMARATÓN Prešov O.Z.

  • IČO: 42420601 
  • DIČ: 2120068434 
  • (nie sme platcami DPH) 
  • Číslo účtu: SK07 7500 0000 0040 2569 7412
  • Kontaktná osoba: René Polačok
  • mobil: 0915 466 851 
  • e-mail: cyklomaratonpresov@gmail.com 
  • Facebook