ŠTARTOVNÉ 

Cyklomaratón Prešov O.Z. si vyhradzuje právo na zmenu cien

Prvý okruh - nad 15 rokov

42 km

6 €

Druhý okruh - do 15 rokov

5,5 km

 3 €

Druhý okruh - nad 15 rokov

5,5 km

6 €

Tretí okruh 

100 m

0 €

Štvrtý okruh

25 m

0€

Registrácia v deň štartu - dospelí

Platí pre prvý a druhý okruh pre osoby nad 15 rokov

8 €

Registrácia v deň štartu - deti

Platí pre prvý a druhý okruh pre osoby do 15 rokov

4€


- v cene uhradeného štartovného je nárok na občerstvenie po dojazde v cieli

Prosíme účastníkov 5. Prešovského cyklomaratónu, aby platbu za štartovné uhrádzali za každú registrovanú osobu zvlášť! 

Platobné údaje:

- číslo účtu: SK87 8330 0000 0024 0154 0920 - FIO BANKA

- konštantný symbol: 0308

- SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

- doplňujúce údaje do správy pre prijímateľa: Vaše meno a priezvisko, mesto, dátum narodenia
- účastník sa považuje za registrovaného po pripísaní štartovného na účet usporiadateľa
- v prípade neuhradenia štartovného do 7 dní od registrácie bude Vaša registrácia automaticky zrušená -úhradu štartovného si môžete skontrolovať v časti "registrácia" - v prípade, že svoje meno nenájdete v zozname registrovaných účastníkov najneskôr do 3 dní od vykonania úhrady, neváhajte nás kontaktovať.

!!! UHRADENÉ ŠTARTOVNÉ SA SPÄŤ NEVRACIA !!!