!!! POZOR ZMENA TRASY !!!

2. OKRUH (2,5 km) - PREŠOV/PEŠIA ZÓNA - ul.Levočská- za rampami odbočenie doprava na ul. ul.Jazdecká - JAZDECKÝ AREÁL