— Profil trás —

1. OKRUH (42 km) - PREŠOV/PEŠIA ZÓNA - smer ul.Sabinovská - Gregorovce - Uzovce - Šarišské Sokolovce - Orkucany - Sabinov - Ražňany - Ostrovany - Medzany - Veľký Šariš - PREŠOV/ ul.Sabinovská - ul.Mičurinova - ul.Jazdecká - JAZDECKÝ AREÁL


2. OKRUH (5,5 km) - PREŠOV/PEŠIA ZÓNA - smer ul.Sabinovská - rázcestie Šidlovec - smer ul.Bajkalská (sídl.III.) - konečná MHD sídlisko III. - ul.Prostějovská - VUKOV/odbočka na ul.Mukačevskú - ul.Mukačevská - most pri Astórii - ul.Jazdecká - JAZDECKÝ AREÁL