REGISTRÁCIA 2023


 Bankový účet je od tejto chvíle pripravený prijať  vašu platbu za štartovné

Maratónsky okruh         - 12 € jeden účastník od 15 rokov  

        Mestský okruh               - 6 € jeden účastník od 12 do 15 rokov 

                                                                       12 € jeden účastník od 16 rokov

  • číslo účtu: SK87 8330 0000 0024 0154 0920 - FIO Banka SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
  • do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko / mesto zaregistrovaného účastníka - nie platiaceho

Kto uhradil štartovné a neobjavil sa v zozname prosíme doniesť k prezentácii doklad o platbe.


Na maratónskej trati budú občerstvovacie stanice, a to v Šarišských Sokolovciach, Ražňanoch a Veľkom Šariši.


Kontakty:

ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA 

SERVIS BICYKLA  

Účastníci 9.Prešovského cyklomaratónu

Meno a priezvisko        mesto/obec                                                     okruh

 1.Tomáš Tall                     Prešov                                                       Maratónsky

 2.Matúš Jacko                 Hubošovce                                                Maratónsky            

 3.Marcel Uchál                 Prešov                                                       Mestský

 4.Martin Vachalík             Ratvaj                                                        Maratónsky

 5.Matúš Gombár              Prešov                                                       Maratónsky

 6.Vladimír Belička            Trnavá Hora                                              Maratónsky

 7.Rastislav Miklič               Prešov                                                      Maratónsky

 8.Katarína Brindzárová     Prešov                                                      Maratónsky

 9.Juraj Mohler                   Prešov                                                      Maratónsky

10.Aleš Čorba                     Ražňany                                                   Mestský

11.Tomáš Čorba                  Rožkovany                                                Mestský

12.Pavol Karniš                    Prešov                                                      Mestský

13.Jakub Karniš                   Prešov                                                       Mestský

14.Ema Čajková                   Prešov                                                       Mestský

15.Filip Čakurda                   Prešov                                                       Mestský

16.Martin Čajka                    Prešov                                                       Mestský

17.Peter Čakurda                 Prešov                                                       Mestský

18.Patrik Barnišin                 Prešov                                                      Mestský

19.Kamil Múdry                    Prešov                                                      Mestský

20.Tomáš Harčarík             Prešov                                                       Mestský

21.Viliam Železník               Prešov                                                       Mestský

22.Marek Debnár                Fintice                                                        Mestský

23.Drahoslav Knapík          Prešov                                                       Mestský

24.Ján Kaňuk                      Šarišské Bohdanovce                               Mestský

25.Krištof Knapík                Prešov                                                        Mestský

26.Barbora Leščinská         Prešov                                                       Mestský

27.Filip Kamenický              Malý Šariš                                                  Mestský

28.Pavol Petrík                    Košice                                                        Maratónsky

29.Pavol Šestina                  Košice                                                        Maratónsky

30.Oľga Šestinová               Košice                                                        Maratónsky

31.Štefan Hriško                   Prešov                                                        Maratónsky

32.Štefan Hriško                  Malý Šariš                                                   Maratónsky

33.Valerián Selep                Košice                                                         Maratónsky

34.Peter Girašek                 Veľký Šariš                                                   Maratónsky