REGISTRÁCIA 2023


ŠTARTOVNÉ

cez web:  

Maratónsky okruh - 10 € jeden účastník od 15 rokov 

Mestský okruh        - 5 € jeden účastník od 12 do 15 rokov 

                               - 10 € jeden účastník od 16 rokov

Potvrdzujúce maily o registrácii nebudú odosielané, takže štartovné môžete uhradiť bezprostredne po zaregistrovaní.

  • číslo účtu: SK87 8330 0000 0024 0154 0920 - FIO Banka                                          SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
  • konštantný symbol: 0308
  • do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko/mesto účastníka - nie platiaceho

INFO pre účastníkov 9.Prešovského cyklomaratónu.

Kto uhradil štartovné a neobjavil sa v zozname prosíme doniesť k prezentácii doklad o platbe.

Na maratónskej trati budú občerstvovacie stanice, a to v Šarišských Sokolovciach, Ražňanoch a Veľkom Šariši.

Kontakty:

ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA 

SERVIS BICYKLA