CYKLOMARATÓN Prešov o.z. Vás pozýva na

— 7. PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN —

"Vodiči na ceste nie ste sami"


Organizátor

Občianske združenie CYKLOMARATÓN Prešov (IČO:42420601)

Kontakt: www.cyklopresov.com
email: presovskycyklomaraton@gmail.com
FB: www.facebook.com/cyklopresov


Poslanie a hlavné aktivity občianskeho združenia sú:

1. ochrana a podpora zdravia prostredníctvom cielenej telesnej aktivity, prevencia civilizačných ochorení a zdravotná výchova so zameraním na pozitívny vplyv cykloturistiky na zdravie;

2. vytváranie všetkých podmienok a organizačné zabezpečenie jednotlivých cyklistických podujatí pre záujemcov o zdravý pohyb;

3. organizovanie cyklistických aktivít aj s účasťou detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov.

4. 7. Prešovský cyklomaratón sa opäť ponesie v duchu "free cyklistiky", čiže bez naháňania času a určený je iba na preverenie si vlastných fyzických síl, čím každý účastník urobí niečo aj pre svoje zdravie.


Termín podujatia

28. august 2021 (sobota)

Miesto konania

Štart:
MARATÓNSKY OKRUH - Prešov - pešia zóna - ul. Hlavná č. 73 - 13.30 hod
MESTSKÝ OKRUH
- Prešov - konečná MHD sídlisko III - ul. Prostějovská č. 119 - 14.15 hod

Cieľ:
Prešov - jazdecký areál / f:4SPORT - sídlisko III - ul. Jazdecká 1/A (Bowling pri trati)


Okruhy

MARATÓNSKY OKRUH (42 km)
PREŠOV / PEŠIA ZÓNA - smer ul. Sabinovská - Gregorovce - Uzovce - Šarišské Sokolovce - Orkucany - Sabinov - Ražňany - Ostrovany - Medzany - Veľký Šariš - PREŠOV / ul. Sabinovská - ul. Mičurinova - ul. Jazdecká - JAZDECKÝ AREÁL

MESTSKÝ OKRUH (15 km)
PREŠOV / konečná MHD sídlisko III - Prostějovská - Volgogradská - V.Clementisa - Obrancov mieru - Pražská - kruhový objazd na Košickej - Švábska - gen. Ľ. Svobodu - Rusínska - Kuzmányho - Čierny most - Masarykova - Nám.Legionárov - Hlavná - Sabinovská - Björnsonova - Čapajevova - Jazdecká - JAZDECKÝ AREÁL

3.OKRUH (100 m)
JAZDECKÝ AREÁL (Bowling pri trati)


Kategórie

MARATÓNSKY OKRUH

 • od 15 rokov vyššie v doprovode zákonného zástupcu
 • povinná prilba
 • bude sa merať čas

MESTSKÝ OKRUH

 • od 12 rokov vyššie v doprovode zákonného zástupcu
 • povinná prilba
 • ide sa v jednom "balíku"

3.OKRUH

 • pre zdravotné hendikepovaných (vozičkárov)Záverečné ustanovenie

 • žiadame o dochvíľnosť pri prezentácii z dôvodu uzatvorenia registrácie 10 min. pred štartom
 • z bezpečnostných dôvodov trať nie je vhodná pre jazdu s prívesným detským cyklistickým vozíkom
 • usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v prípade neočakávanej udalosti
 • cyklomaratón sa končí dojazdom účastníka do cieľa