31.8.2019 (sobota) o 13:00 - Hlavná ulica Prešov

— 5. Prešovský cyklomaratón —

 Poslaním a hlavnými aktivitami občianskeho združenia sú: 

1.ochrana a podpora zdravia prostredníctvom cielenej telesnej aktivity, prevencia civilizačných ochorení a zdravotná výchova so zameraním na pozitívny vplyv cykloturistiky na zdravie. 

2.vytváranie všetkých podmienok a organizačné zabezpečenie jednotlivých cyklistických podujatí pre členov klubu a širokú verejnosť o zdravý pohyb.

 3.organizovanie cyklistických aktivít aj s účasťou detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov.

Celé podujatie sa uskutoční s podtitulom: "Vypnime počítače , televízory, opusťme gauče a hor sa do prírody". Cieľom podujatia je dostať ľudí z pasívneho nič nerobenia k fyzickej aktivite prostredníctvom cielenej aktivity a to so zameraním na pozitívny vplyv cykloturistiky na zdravie a zároveň utužiť vzťahy s rodinnou, priateľmi, ale prípadne aj nadviazať nové vzťahy.    
 


Mesto Prešov poskytlo dotáciu na cyklistické podujatie vo výške 567 + 600 €.